Dynaamisen ja interpersoonallisen psykoterapian yhdistys

Dynaamisen ja interpersoonallisen psykoterapian yhdistyksen (DIPY) tarkoituksena on edistää dynaamisen ja interpersoonallisen psykoterapian edellytyksiä suomalaisessa terveydenhuollossa. Yhdistys järjestää koulutusta ja työnohjausmahdollisuuksia sekä edistää tutkimustoimintaa ja kansainvälisten yhteyksien ylläpitoa. Nämä sivut on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille sekä aiheesta kiinnostuneille terveydenhuollon ammattihenkilöille, tutkijoille ja opiskelijoille.