Two-Day Webinar in Interpersonal Psychotherapy on February 4 – 5 2021

John Markowitz, MD, from Columbia University, USA, will conduct a two-day webinar in Interpersonal psychotherapy on February 4 – 5, 2021

Interpersonal psychotherapy (IPT) is a brief psychotherapy that centers on resolving interpersonal problems and symptomatic recovery. It is an well studied treatment that follows a highly structured and time-limited approach and is intended to be completed within 12–16 weeks. During the first day, this course will give psychiatric professionals (physicians, psychologists, nurses) the basic skills in conducting IPT for major depression in clinical settings. The second day is dedicated to new developments of IPT.

John Markowitz, M.D. is a Research Psychiatrist at the New York State Psychiatric Institute and Professor of Clinical Psychiatry at Columbia University College of Physicians & Surgeons. He trained in interpersonal psychotherapy (IPT) with the late Gerald L. Klerman, M.D. Dr. Markowitz has conducted clinical research on psychotherapy and pharmacotherapy of mood, anxiety, personality disorders, and most recently posttraumatic stress disorder (PTSD). He has lectured widely on IPT, is President-Elect of the International Society for Interpersonal Psychotherapy, and an ISIPT-certified trainer/supervisor. He has written or edited 20 books (including Interpersonal Psychotherapy for Posttraumatic Stress Disorder, 2016) and more than 300 peer-reviewed articles and chapters.

The course is organized as Zoom-meeting. The first day is translated to Finnish simultaneously.

Organizer: Association for Dynamic and Interpersonal Psychotherapy (Dipy)
Price for one day is 100 euro for members and 150 euro for non-members. For two days the price is 200 euro for members and 300 euro for non-members.

Registration: Please pay the fee to the following account: IBAN FI35 1590 3000 1262 33, BIC NDEAFIHH, by 15th January 2021. Please add you contact information (email, telephone) to the comment-field.

Questions about the event can be sent to hasseka(at)utu.fi

Two-Day Course Schedule / Agenda

Day 1: February 4, 2021

 • 2:00- 3:00 p.m. Overview of IPT
  • A. Historical background and subsequent expansion
  • B. Brief, focused treatment of depression
  • C. Active, non-neutral therapist
  • D. Relationship of interpersonal behaviors to depressive symptoms
  • E. The 4 Problem Areas
 • Discussion
 • 3:00- 3:15 p.m. Coffee break
 • 3:15-4:15 p.m. The three phases of IPT for Major Depression
  • A. Opening phase
   1. Diagnosis
   2. Sick role
   3. Choosing problem area
   4. Formulation
   5. Giving hope
   6. Combining IPT with medication
  • B. Middle phase
   • Grief
   • Role Transitions
   • Interpersonal Disputes
   • Interpersonal Deficits
 • 4:15- 4:30 p.m. Coffee break
 • 4:30- 5:00 p.m.
  • C. End phase
   1. Termination
   2. Booster sessions/maintenance IPT
  • Discussion
 • 5:00-6:15 p.m. In-depth discussion of Middle Phase Strategies
 • 6:15- 6:25 p.m. Break
 • 6:25- 7:00 p.m. Differential therapeutics
  • Practical Issues for the Experienced Psychotherapist
   • A. Adjusting to a time-limited therapy
   • B. Videotaping
   • C. Rating scales
   • D. Combining psychotherapy and pharmacotherapy
  • Discussion
 • End of Day 1

Day 2: February 5, 2021

 • 2:00- 3:00 p.m. IPT for Other Disorders, and New Developments
  • A. IPT for depression throughout the life cycle
  • B. IPT for dysthymic disorder (persistent depression)
  • C. IPT for eating disorders
  • D. IPT for borderline personality disorder
  • E. IPT for anxiety disorders
  • Discussion
 • 3:00- 3:15 p.m. Coffee break
 • 3:15-4:15 p.m. IPT for PTSD
  • A. Supporting evidence – must PTSD treatment mean exposure therapy?
  • B. Adapting IPT for PTSD
  • C. Advantages of IPT for subsets of patients with PTSD
  • D. Potential mechanisms
 • 4:15- 4:30 p.m. Coffee break
 • 4:30- 5:00 p.m.
  • A. IPT adaptation for PTSD: How do you do it?
  • B. Case examples — discussion
 • 5:00-6:30 p.m. IPT in the context of the Covid-19 Pandemic
  • A. Losses
  • B. Social Distancing
  • C. Covid Behavioral Checklist
  • D. Adaptations
 • 6:15- 6:25 p.m. Break
 • 6:25- 7:00 p.m.
  • Wrap-up: Questions and Discussion
 • End of Day 2

Kaksipäiväinen interpersonaalisen psykoterapian webinaari 4.2.-5.2.2021

Kouluttaja: John Markowitz, MD, Columbia University, USA

Interpersonaalinen psykoterapia (IPT) on lyhytpsykoterapia, joka keskittyy ratkaisemaan läheisiin ihmissuhteisiin liittyviäongelmia päämääränään potilaan toipuminen oireistaan. Menetelmä on hyvin tutkittu, sen struktuuri on selkeä ja hoidon kesto rajataan 12–16 viikkoon. Ensimmäisenä koulutuspäivänä tarjotaan psykiatrian ammattilaisille (lääkäreille, psykologeille ja sairaanhoitajille) IPT:n perustiedotmasennuksen hoitoon. Toisena koulutuspäivänäkuullaan IPT:n uusista käyttöalueista.

John Markowitzon kliinisen psykiatrian professori Columbian yliopistossa New Yorkissa. Hän on sertifioitu ISIPT kouluttajaja työnohjaaja (The International Society of Interpersonal Psychotherapy), ja kansainvälisen Interpersonaalisen Psykoterapiayhdistyksen seuraava presidentti. Hän on kirjoittanut tai toimittanut 20 kirjaa (mm.Interpersonal Psychotherapy for Posttraumatic StressDisorder, 2016) ja yli 300 vertaisarvioitua artikkelia ja lukua kirjoihin.

Koulutus järjestetään Zoom-tapaamisena. Koulutuspäivätsimultaanitulkataansuomeksi.

Järjestäjä: Dynaamisen ja Interpersoonallisen terapian yhdistys (Dipy)
Koulutuksen hinta: Yksi päivä 100 € yhdistyksen jäseniltä ja 150€ ei-jäseniltä. Kaksi päivää 200 € yhdistyksen jäseniltä ja 300€ ei-jäseniltä.

Ilmoittautuminen: Maksamalla osallistumismaksu yhdistyksen tilille IBAN FI35 1590 3000 1262 33, BIC NDEAFIHH 15.1.2021 mennessä. Kirjoita viestikenttään yhteystietosi (sähköpostiosoite ja puhelin). Ilmoittautumisen yhteydessä voit liittyä yhdistyksen jäseneksi kirjoittamalla viestikenttään ”Ilmoittaudun jäseneksi”.

Tapahtumaa koskeviin kysymyksiin vastaa prof. Hasse Karlsson (hasseka(at)utu.fi).

Koulutuksen ohjelma

Ensimmäinen päivä – Torstai 4.2.2021

 • 14.00–15.00 IPT:n yleiskatsaus
  • A. Historiallinen tausta ja sitä seurannut laajeneminen
  • B. Masennuksen lyhyt, fokusoitu hoito
  • C. Aktiivinen, ei-neutraali terapeutti
  • D. Interpersoonallisen käyttäytymisen suhde masennuksen oireisiin
  • E. 4 ongelmakenttää
 • Keskustelu
 • 15.00–15.15 Kahvi
 • 15.15–16.15 IPT:n kolme vaihetta vaikean masennuksen hoidossa
  • A. Aloitusvaihe
   1. Diagnoosi
   2. Sairaan rooli/toipilaan rooli
   3. Ongelma-alueen valinta
   4. Formulaatio
   5. Toivon antaminen
   6. IPT:n yhdistäminen lääkitykseen
  • B. Keskivaihe
   • Suru
   • Roolimuutokset
   • Interpersoonalliset ristiriidat
   • Interpersoonalliset puutteet
 • 16.15–16.30 Kahvi
 • 16.30–17.00.
  • C. Lopetusvaihe
   1. Hoidon päättyminen
   2. Lisätapaamiset /ylläpito IPT
  • Keskustelu
 • 17.00–18.15 Syventävää keskustelua keskivaiheen strategioista
 • 18.15–18.25. Tauko
 • 18.25–19.00 Terapeuttiset erityiskäytännöt
  • Käytännön kysymyksiä kokeneelle psykoterapeutille
   • A. Määräaikaisen psykoterapian soveltaminen
   • B. Videointi
   • C. Arviointimittarit
   • D. Psykoterapian ja lääkehoidon yhdistäminen
  • Keskustelu

Toinen päivä – Perjantai 5.2.2021

 • 14.00–15.00 IPT:n käyttö muissa häiriöissä sekä uusia näköaloja
  • A. IPT masennukseen läpi elämän
  • B. IPT dystymiassa (jatkuva masennus)
  • C. IPT syömishäiriöissä
  • D. IPT epävakaan persoonallisuuden hoidossa
  • E. IPT ahdistushäiriöissä
  • keskustelu
 • 15.00–15.15 Kahvi
 • 15.15–14.15 IPT posttraumaattisen stressihäiriön (PTSD) hoidossa
  • A. Näyttö – edellyttääkö PTSD:n hoito altistusterapiaa?
  • B. IPT:n soveltaminen PTSD:n hoitoon
  • C. IPT:n etuja hoidettaessa PTSD:n alaryhmiä
  • D. Hoidon potentiaaliset mekanismit
 • 16.15–16.3. Kahvi
 • 16.30–17.00
  • A. IPT:n soveltaminen PTSD:n hoitoon: miten toimit?
  • B. Tapauksia – keskustelua
 • 1700–18.30 IPT Covid-19 Pandemian yhteydessä
  • A. Menetykset
  • B. Sosiaalinen etäisyydenotto
  • C. Covid- käyttäytymisen tarkistuslista
  • D. Sopeutuminen
 • 18.15–18.25 Tauko
 • 18.25–19.00 Yhteenveto: Kysymyksiä ja keskustelua

Kokouspöytäkirja 16.10.2020

Vaalikokous

Aika: 16.10.2020

Paikka: Etäkokous videovälitteisenä Zoomissa

Läsnä: Margareta Fellman-Hämäläinen, Jyrki Heikkilä, Hasse Karlsson, Jarmo Kontunen, Anneli Larmo

1§ Hallituksen puheenjohtaja Hasse Karlssonavasi vaalikokouksen klo 15.05

2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hasse Karlsson ja sihteeriksi Jarmo Kontunen.

3§ Todettiin kokouskutsun lähetetyn yhdistyssääntöjen mukaisesti ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

4§ Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Margareta Fellman-Hämäläinen.

5§ Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20 €. Hallituksen jäsenille yhdistys ei maksa palkkiota.

6§ Yhdistyksen hallituksen jäseninä jatkavat Hasse Karlsson, Jarmo Kontunen, Anneli Larmo ja Jyrki Heikkilä.

7§ Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Margareta Fellman-Hämäläinen.

8§ Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 hyväksyttiin esitetyissä muodoissa. 

9§ Muut asiat:

IPT-koulutuksien tilanne: Keväältä covid-19 pandemian vuoksi peruuntunut koulutus pyritään järjestämään etäkoulutuksena 2021 alkuvuodesta. Hasse Karlsson selvittää John Markowitzin kanssa koulutusajankohtaa. Anneli Larmo selvittää Zoom-alustan teknistä tukea. Koulutuspäivän maksuksi sovittiin 150 € ja jäsenmaksun maksaneilta jäseniltä 100 €. Jarmo Kontusen selvityksen mukaan yhdistyksen jäsenkriteerit täyttävä uusi hakija voidaan ottaa jäseneksihallituksen päätöksellä ja on siten heti oikeutettu alennettuun koulutushintaan. Koska monella kiinnostuneella kieli voi olla kynnyksenä osallistumiselle, selvitetään simultaanitulkkausmahdollisuutta.Koulutusta markkinoidaan myös Ruotsiin ja Viroon, mistä on osoitettu kiinnostusta.

Toisena koulutusasiana keskusteltiin nuorisopsykiatrian ja perustason IPT-N ja IPC-N hankkeesta, josta on aloitettu valtakunnallinen projekti ja jonka pääkouluttajana toimii Roslyn Law Anna Freud Centeristä Lontoosta. Koulutukseen tarvitaan tapaustyönohjausta, joka on muodostumassa pullonkaulaksi projektissa.

 • Uudet jäsenhakemukset: Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi psykologian tohtori Pauliina Parhiala Tampereelta.
 • Muut asiat: Seuraava vuosikokous?

10§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50

Hasse Karlsson             Jarmo Kontunen

puheenjohtaja               sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja