Kokouspöytäkirja 16.10.2020

Vaalikokous

Aika: 16.10.2020

Paikka: Etäkokous videovälitteisenä Zoomissa

Läsnä: Margareta Fellman-Hämäläinen, Jyrki Heikkilä, Hasse Karlsson, Jarmo Kontunen, Anneli Larmo

1§ Hallituksen puheenjohtaja Hasse Karlssonavasi vaalikokouksen klo 15.05

2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hasse Karlsson ja sihteeriksi Jarmo Kontunen.

3§ Todettiin kokouskutsun lähetetyn yhdistyssääntöjen mukaisesti ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

4§ Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Margareta Fellman-Hämäläinen.

5§ Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20 €. Hallituksen jäsenille yhdistys ei maksa palkkiota.

6§ Yhdistyksen hallituksen jäseninä jatkavat Hasse Karlsson, Jarmo Kontunen, Anneli Larmo ja Jyrki Heikkilä.

7§ Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Margareta Fellman-Hämäläinen.

8§ Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 hyväksyttiin esitetyissä muodoissa. 

9§ Muut asiat:

IPT-koulutuksien tilanne: Keväältä covid-19 pandemian vuoksi peruuntunut koulutus pyritään järjestämään etäkoulutuksena 2021 alkuvuodesta. Hasse Karlsson selvittää John Markowitzin kanssa koulutusajankohtaa. Anneli Larmo selvittää Zoom-alustan teknistä tukea. Koulutuspäivän maksuksi sovittiin 150 € ja jäsenmaksun maksaneilta jäseniltä 100 €. Jarmo Kontusen selvityksen mukaan yhdistyksen jäsenkriteerit täyttävä uusi hakija voidaan ottaa jäseneksihallituksen päätöksellä ja on siten heti oikeutettu alennettuun koulutushintaan. Koska monella kiinnostuneella kieli voi olla kynnyksenä osallistumiselle, selvitetään simultaanitulkkausmahdollisuutta.Koulutusta markkinoidaan myös Ruotsiin ja Viroon, mistä on osoitettu kiinnostusta.

Toisena koulutusasiana keskusteltiin nuorisopsykiatrian ja perustason IPT-N ja IPC-N hankkeesta, josta on aloitettu valtakunnallinen projekti ja jonka pääkouluttajana toimii Roslyn Law Anna Freud Centeristä Lontoosta. Koulutukseen tarvitaan tapaustyönohjausta, joka on muodostumassa pullonkaulaksi projektissa.

  • Uudet jäsenhakemukset: Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi psykologian tohtori Pauliina Parhiala Tampereelta.
  • Muut asiat: Seuraava vuosikokous?

10§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50

Hasse Karlsson             Jarmo Kontunen

puheenjohtaja               sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja